Kết quả tìm kiếm "on ap dung cho gia dinh"

Kết quả tìm kiếm

Có 34 kết quả của từ khóa "on ap dung cho gia dinh"

Ổn Áp LiOa 1Kva, On ap Lioa 1Kva
Ổn Áp LiOa 1Kva, On ap Lioa 1Kva

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường, nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu Ổn áp SH có nguồn điện vào từ: 150 ~ 250V Điện Ra: 220V-110V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ: 90V~ 250V...

Ổn Áp LiOa 3Kva - On ap Lioa 3Kva
Ổn Áp LiOa 3Kva - On ap Lioa 3Kva

 Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường, nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu Ổn áp SH có nguồn điện vào từ: 150 ~ 250V Điện Ra: 220V-110V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ: 90V~ 250V...

Ổn Áp LiOa 2Kva - On ap Lioa 2kva
Ổn Áp LiOa 2Kva - On ap Lioa 2kva

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường,
nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu ổn áp SH có nguồn điện vào từ 150 - 250V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ 90V-250V
- Mẫu Ổn áp DRII...

Ổn Áp LiOa 5Kva - On Ap Lioa 5Kva
Ổn Áp LiOa 5Kva - On Ap Lioa 5Kva

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường, nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu ổn áp SH có nguồn điện vào từ 150 - 250V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ 90V-250V
- Mẫu Ổn áp DRII...

Ổn Áp LiOa 7,5Kva - On ap lioa 7,5K
Ổn Áp LiOa 7,5Kva - On ap lioa 7,5K

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường, nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu ổn áp SH có nguồn điện vào từ 150 - 250V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ 90V-250V
- Mẫu Ổn áp DRII...

Ổn Áp LiOa 10Kva - On ap lioa 10Kva
Ổn Áp LiOa 10Kva - On ap lioa 10Kva

LIOA Với gần 20 năm kinh nghiệm của Nhà sản xuất ổn áp lớn nhất Việt Nam, một đất nước gần 80 triệu dân, trải dài trên 1,650km theo dọc đường kinh tuyến và có chung một múi giờ nên điện áp cùng sụt áp vào giờ cao điểm...

Ổn Áp LiOa 15Kva - On ap lioa 15Kva 1Pha
Ổn Áp LiOa 15Kva - On ap lioa 15Kva 1Pha

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường, nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu Ổn áp SH có nguồn điện vào từ: 150 ~ 250V Điện Ra: 220V-110V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ: 90V~ 250V...

Ổn Áp LiOa 20Kva - On ap lioa 20K 1 Pha
Ổn Áp LiOa 20Kva - On ap lioa 20K 1 Pha

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường,
nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu Ổn áp SH có nguồn điện vào từ: 150 ~ 250V Điện Ra: 220V-110V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ: 90V~ 250V...

Ổn Áp LiOa 25Kva - On ap lioa 25K 1 Pha
Ổn Áp LiOa 25Kva - On ap lioa 25K 1 Pha

Ổn áp liOa 25 KVA Có 3 dòng theo các thông số chi tiết sau đây: Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường, nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII.
- Mẫu ổn áp SH có nguồn điện vào từ 150...

Ổn Áp LiOa30Kva - On ap lioa 30K 1 Pha
Ổn Áp LiOa30Kva - On ap lioa 30K 1 Pha

Ổn Áp LiOa SH thích hợp cho nguồn điện bình thường,
nếu điện yếu hoặc quá yếu thì nên dùng mẫu DRI, hoặc DRII. - Mẫu ổn áp SH có nguồn điện vào từ 150 - 250V
- Mẫu Ổn áp DRI có nguồn điện vào từ 90V-250V
- Mẫu Ổn áp DRII...


Sản phẩm

Online