Kết quả tìm kiếm "BIEN THE CACH LY 8KVA" ỔN ÁP LIOA - BIẾN ÁP LIOA - DÂY CÁP ĐIỆN - TBĐ LIOA Nhà sx và phân phối tại Việt Nam

Kết quả tìm kiếm

12
Có 18 kết quả của từ khóa "BIEN THE CACH LY 8KVA"

BIẾN ÁP CÁCH LY - ỔN ÁP CÁCH LY
BIẾN ÁP CÁCH LY - ỔN ÁP CÁCH LY

 Máy biến áp cách ly, trở kháng thấp. Sử dụng màn chắn tĩnh điện đặc biệt giữa hai lớp sơ cấp và thứ cấp để lọc tiếng ồn. Vỏ bạo bằng nhôm hấp thụ và triệt tiêu sóng RF. Ổ cắm đôi đa năng sử dụng vật liệu đồng đàn...

BIẾN ÁP 3PHA - CÁCH LY
BIẾN ÁP 3PHA - CÁCH LY

Cách ly
Tự ngẫu
Cách ly/Tự ngẫu
Cách ly
Tự ngẫu
3K100380...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 8 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 8 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 8 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 6,3KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 6,3KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 6,3 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 10 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 10 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT10 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 15 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 15 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 15 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 20 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 20 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 20 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 30 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 30 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 30 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 50 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 50 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 50 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...

BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 60 KVA 3PHA
BIẾN THẾ CÁCH LY - HIỆU LIOA 60 KVA 3PHA

Biến Thế Cách Ly 3Pha
BIẾN THẾ HIỆU LIOA - CÔNG SUẤT 60 KVA 3PHA CÁCH LY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào 380V
Điện áp ra 200V - 220V
Tần số 49 ~ 62Hz...


12

Sản phẩm

Online